Bibliography

 1. Aubert A. (2011): Turizmus-menedzsment (Tourism management), Pécsi Tudományegyetem. 2011
 2. Csapó, J. – Matesz, K. (2007): A kulturális turizmus jelentősége és szerepe napjaink idegenforgalmában. Földrajzi értesítő. (The role and importance of cultural tourism. Geographical Bulletin) 2007. LVI évf. 3-4. füzet pp. 291-301
 3. Kultúra és turizmus: utazásra motiváló kulturális látnivalók és programok – Egy fókuszcsoport kutatás eredményei. Kutatás jelentés. Készítette: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a GfK Hungária Piackutató Intézet (Culture and tourism: travelmotivatingculturalattractionsandprograms-The results of afocusgroupresearch.Researchreport. Created by:GfKHungary Market ResearchInstitution on behalf ofTheHungarian National Tourism Ltd.) in.:Turizmus Bulletin XII . évfolyam 3. szám pp. 20.-29.
 4. Fekete, M.: (2006): A turizmuselmélettől a gyakorlatig. (From theory to practice in tourism) Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron
 5. Gődér Edina Barbara (2011): Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével.(A journeyinto the world oftheworldheritageand the touristicanalysis ofthe world heritage of Pécs)
  Source: http://otdk.zskf.hu/Dolgozatok/75.pdf. letöltve: 2015. március 10.
 6. Irimiás A.–Michalkó G. (2013): Religious tourism in Hungary – an integrated framework. Hungarian Geographical Bulletin. 62. pp. 175–196.
 7. Madari, Gy. (2012): A vallási turizmus szervezésének módszertana. Jegyzet. (The methodology of the organization of religious tourism. Note)
 8. Mihalkó, G. (2011): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. (Planning and development of the tourism product) Pécsi Egyetem
 9. Sulyok, J.–Mártonné, M. K. (2014): A vallási turizmus helyzete Magyarországon. Turizmus bulletin. (The position of religious tourism in Hungary. Touristic Bulletin) XVI. évfolyam 1. szám pp.11-20.
 10. Zátori, A. (2013): A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. PhD értékezés. (Analysis of the touristic experience creating from the supplier’s perspective. PhD dissertation) Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus
 11. www.wikipedia.hu