Про проект

Проект реалізовується у рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 років уздовж кордону України з сусідніми державами – членами ЄС. Спеціальна форма фінансування під назвою Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП) служить підтримці співробітництва ЄС з країнами вздовж його зовнішніх кордонів

Секретаріат Прем’єр-міністра Угорщини як орган, що здійснює спільне керівництво програмою у співробітництві з Міністерством сільського господарства та розвитку регіонів Словаччини, Міністерством регіонального розвитку та туризму Румунії та Міністерством економіки України, 30 вересня 2011 року оголосив 3-й етап грантового конкурсу Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 років. Відповідно до конструкції гранту, який включав підрозділ 1.1. (Злагоджений розвиток туризму) у розділі 1. Пріоритетність (Економічний та суспільний розвиток), Орган місцевого самоврядування Саболч-Сотмар-Березької області (надалі: обласний орган самоврядування) як головний Бенефіціар у консорціумі з Сотмарською обласною радою (Румунія) та Спілкою угорських підприємців Закарпаття подали у січні 2012 року на конкурс грантову заявку «Туристична спадщина у Малій Європі».

При подачі грантової заявки ми керувались тим, що культурна та історична спадщина має визначальну роль як у туристичному плані, так і в збереженні місцевої ідентичності. Подорожі з культурною метою є однією з найбільших мотивацій у віднайдені та пізнанні спадщини, тож керування та користування нею є завданням насамперед культурно-історичного туризму (туризму спадщини).

У строкатій, мультикультурній Європі є багато таких цінностей, які можна перетворити на туристичний продукт, завдяки чому певна дестинація стає привабливою туристичною ціллю. Ця строкатість і різноманітність виявляється не тільки у кількості та типах пам’яток, а й у значних відмінностях між державами, що зумовлено особливостями їх економічного, суспільно-культурного життя тощо. Не існує єдиної методики для віднайдення і пізнання місцевих пам’яток, застосовані методи залежать насамперед від значення та рівня розвитку туристичної галузі конкретної держави.

Обласний орган самоврядування як головний орган, що відповідальний за розвиток території, має на меті в майбутньому надати туризму провідної ролі, адже саме ця галузь генерує позитивні економічні та суспільні ефекти у розвитку територій.

Глобальна мета проекту – підвищення туристичної конкурентоспроможності Маленької Європи (Саболч-Сотмар-Березька область, Закарпатська область та Сотмарська область), формування власної ідентичності регіону, розвиток партнерства та визначення спільних цінностей і пам’яток.