Bibliography

  1. Éber Márk Á. (2007) Élménytársadalom. Gerhardt Schulze koncepciójának tudás- és társadalom-elméleti összefüggéseiről (The pleasure/ fun oriented society. The concept of GerhardSchulze about thetheoretical interrelations betweenknowledge and society), ELTE Társadalomtudományi Kar. 175p.
  2. Gődér Edina Barbara (2011): Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével (A journeyinto the world oftheworldheritageand the touristicanalysis ofthe world heritage of Pécs)
    source:http://otdk.zskf.hu/Dolgozatok/75.pdf. downloaded: 2015. március 10.
  1. Mihalkó, G. (2011): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés (Planning and development of the tourism product). Pécsi Egyetem
  2. Mihalkó, G. – Rácz, T.:(2005): A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai(Theexperience-economic aspects of cultural tourism). In.: A magyar városok kulturális gazdasága (Theculturaleconomy of Hungarian cities) -MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.
  3. Zátori, A. (2013): A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. PhD értékezés (Analysis of the touristic experience creating from the supplier’s perspective. PhD dissertation), Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ, Budapest
  4. www.adam-europe.eu/prj/6905/prd/3/12/6_02_Interpret%C3%A1ci%C3%B3.pdf
  5. www.itthon.hu: Török Péter: E-turizmus: az internet és az e-business szerepének növekedése a turizmusban (E-Tourism: the growing roleof the Internet ande-businessin tourism),downloaded: 2015. április 01.