Felhasznált irodalmak

  1. Éber Márk Á. (2007) Élménytársadalom. GerhardtSchulze koncepciójának tudás- és társadalom-elméleti összefüggéseiről. ELTE Társadalomtudományi Kar. 175p.
  2. Gődér Edina Barbara (2011): Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével. forrás: http://otdk.zskf.hu/Dolgozatok/75.pdf. letöltve: 2015. március 10.
  3. Mihalkó, G. (2011): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Egyetem
  4. Mihalkó, G. – Rácz, T.:(2005): A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai. In.: A magyar városok kulturális gazdasága-MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.
  5. Zátori, A. (2013): A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. PhD értékezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ, Budapest
  6. www.adam-europe.eu/prj/6905/prd/3/12/6_02_Interpret%C3%A1ci%C3%B3.pdf
  7. www.itthon.hu: Török Péter: E-turizmus: az internet és az e-business szerepének növekedése a turizmusban. letöltve: 2015. április 01.