Bibliography

 1. Anttila, J.: (2008) A minőségmenedzsmenttől a menedzsment minőségéig.  Minőség és Megbízhatóság (De la managementul calității la calitatea managementului. Calitate și Fiabilitate),nr. 2008/1.
 2. Aubert A. (2011): Turizmus-menedzsment, (Managementul turismului), Universitatea de Științe Pécs. 2011
 3. Christopher, M. (1994) Logistocs and Supply Chain Management. Financial Times/Irwin Professional Publiations, Burr Ridge, Illinois
 4. Hoffmeister, T. Á.- Simon, J.- Sajtos, L. (2003): A fogyasztói elégedettség. (Satisfacția consumatorului), Editura Alinea, Budapesta
 5. Fekete, M.: (2006): A turizmuselmélettől a gyakorlatig. ( De la teorie la practica turistică), Universitatea de Vest din Ungaria, Facultatea de Științe Economice, Sopron
 6. Hetesi, E. (2003) A minőség, az elégedettség és a lojalitás mérésének problémája szolgáltatásoknál és azok hatása a jövedelmezőségre(Problematica măsurării calității, satisfacției și loialității în cazul serviciilor și efectul acestora asupra profitabilității) Marketing&Management Anul XXXVII. Nr. 2003/5 pp.: 42-51
 7. Hutchens, S.: (2007) Hogyan viszonyul egymáshoz a minőség és az etika a 21. század versenystruktúrájában? (Cum se raportează calitatea la etică în structura competitivă a secolului 21. Calitate și Fiabilitate)nr. 2007/4. p.244
 8. Klemp, G.O. – Mc CLelland, D.C. (1986): What Caracterizes intelligent functioning among senior managers? Practical Intelligence Cambridge: Cambridge University Press
 9. Lengyel, M.: A turizmus állandó és új tényezői, valamint motivációi. (Factorii constanți și noi, respectiv motivațiile turismului) Idegenforgalmi közlemények. 1986 nr. 3.
 10. Mihalkó, G. – Rácz, T.:(2005): A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai. (Aspectele economice ale experiențelor turismului cultural) In.: A magyar városok kulturális gazdasága (Economia culturală a orașelor din Ungaria) – Centrul de Cercetare Socială a Academiei Ungare MTA, Budapesta.
 11. Nádor, É. (2007): Az üzleti tanácsadás marketingje. (Marketingul consultanței în afaceri), Editura Academică, Budapesta.
 12. Papp K. – Rózsa A. (2003.): Szolgáltatásminőség elméletben és gyakorlatban (Calitatea serviciilor în teorie și practică) Marketing & Management anul XXXVII. nr. 2003/5.  pp.: 4-8
 13. Parasuraman, A. – Zeithaml, V. – Berry, L.L. (1988): SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing 64, 1, p. 12-40  
 14. Rekettye G. – Szűcs K. (2002.): A szolgáltatásminőség mérése – hallgatói elégedettség a Pécsi Tudományegyetemenen in.: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. (Măsurarea calității serviciilor – satisfacția studenților de la Universitatea de Științe Pécs  in.: Marketingul și managementul serviciilor publice), Publicațiile Facultății de Științe Economice SZTE 2002. JATEPress, Szeged, pp.: 154-156.
 15. Szántó Sz. (2003.): Fogyasztói elégedettség az elmélet és a gyakorlat szempontjából, (Satisfacția consumatorului din punctul de vedere al teoriei și practicii) Marketing & Management nr. 2003/5.  pp.: 26-35.
 16. Tokár-Szadai Á. (2013): Tanácsadói szerepek, kompetenciák. Vezetéstudomány (Roluri și competențe de consultant. Știința conducerii) Anul XLIV. Nr. 2013.3. pp. 26-36
 17. Quayle, M.R. (1993) Logistics: An Integrated Approach. Zudor Business Publication, Sevenoaks, England
 18. Varga, L.: (2009) Minőségmenedzsment vagy menedzsment–minőség?  (Managementul calității sau calitatea managementului?) EU Working Papers, nr. 2009/3. p.34-52
 19. Veres, Z. (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve (Cartea de căpătâi a marketingului serviciilor), Akadémia Kiadó.
 20. Zátori, A. (2013): A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. (Analiza creerii experiențelor turistice prin prisma prestatorului)Disertație PhD. Universitatea Corvinus Budapesta, Catedra de Geografie Economică și Cercetarea Viitorului, Centrul de Competență Turistică, Budapesta