Felhasznált irodalmak

 1. Anttila, J.: (2008) A minőségmenedzsmenttől a menedzsment minőségéig.  Minőség és Megbízhatóság 2008/1.szám
 2. Aubert A. (2011): Turizmus-menedzsment, Pécsi Tudományegyetem. 2011
 3. Christopher, M. (1994) Logistocs and Supply Chain Management. Financial Times/Irwin Professional Publiations, Burr Ridge, Illinois
 4. Hoffmeister, T. Á.- Simon, J.- Sajtos, L. (2003): A fogyasztói elégedettség. Alinea Kiadó, Budapest
 5. Fekete, M.: (2006): A turizmuselmélettől a gyakorlatig. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron
 6. Hetesi, E. (2003) A minőség, az elégedettség és a lojalitás mérésének problémája szolgáltatásoknál és azok hatása a jövedelmezőségreMarketing&Menedzsment XXXVII. Évf. 2003/5 sz. pp.: 42-51
 7. Hutchens, S.: (2007) Hogyan viszonyul egymáshoz a minőség és az etika a 21. század versenystruktúrájában? Minőség és Megbízhatóság 2007/4. szám p.244
 8. Klemp, G.O. – Mc CLelland, D.C. (1986): What Caracterizes intelligent functioning among senior managers? Practical Intelligenc. Cambridge: Cambridge University Press
 9. Lengyel, M.: A turizmus állandó és új tényezői, valamint motivációi. Idegenforgalmi közlemények. 1986 3. szám
 10. Mihalkó, G. – Rácz, T.:(2005): A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai. In.: A magyar városok kulturális gazdasága-MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.
 11. Nádor, É. (2007): Az üzleti tanácsadás marketingje. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 12. Papp K. – Rózsa A. (2003.): Szolgáltatásminőség elméletben és gyakorlatban Marketing & Menedzsment XXXVII. évf. 2003/5. sz. pp.: 4-8
 13. Parasuraman, A. – Zeithaml, V. – Berry, L.L. (1988): SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing 64, 1, p. 12-40  
 14. Rekettye G. – Szűcs K. (2002.): A szolgáltatásminőség mérése – hallgatói elégedettség a Pécsi Tudományegyetemenen, in.: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, pp.: 154-156.
 15. Szántó Sz. (2003.): Fogyasztói elégedettség az elmélet és a gyakorlat szempontjából, Marketing & Menedzsment 2003/5. sz. pp.: 26-35.
 16. Tokár-Szadai Á. (2013): Tanácsadói szerepek, kompetenciák. Vezetéstudomány XLIV. évf. 2013.3. szám pp. 26-36
 17. Quayle, M.R. (1993) Logistics: An Integrated Approach. Zudor Business Publication, Sevenoaks, England
 18. Varga, L.: (2009) Minőségmenedzsment vagy menedzsment–minőség?  EU Working Papers, 2009/3.szám p.34-52
 19. Veres, Z. (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémia Kiadó.
 20. Zátori, A. (2013): A turisztikai élményteremtés vizsgálata szolgáltatói szemszögből. PhD értékezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Turizmus Kompetencia Központ, Budapest