1. Fejezet - A turisztikai szolgáltatások helye a szolgáltatások között

1.1. A turizmus fogalma

Turizmus fogalmának egyszerű és könnyen értelmezhető változatát adja Glücksmann (in.: Fekete, 2006) aki szerint a turizmus a személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. Lengyel (1986) megfogalmazása szerint a turizmus alatt egyrészt az ember állandó életvitelén és munkahelyén kívüli valamennyi helyváltoztatását és tevékenységét értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi-technikai, és szervezeti feltételek valamint szolgáltatások együttese.

Két formája van:

 • Hivatásturizmus: A foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidős tevékenységek rendszere.
 • Szabadidő-turizmus: A szabadidő-turizmus az állandó lakáson kívüli szabad időben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelyeket az ember változatosságigénye motivál. A turizmus önkéntes, tömeges, rendszeres és békés személyforgalom, melynek alanyai ideiglenesen utaznak el állandó lakóhelyükről máshová, de nem kereső tevékenység céljából hanem ott költik el pénzüket.

A turisták motivációja szempontjából alábbi turizmus fajtákról beszélhetünk:

 • Pihenési turizmus
 • Kulturális célú turizmus
 • Társadalmi célú turizmus
 • Sportturizmus
 • Gazdasági célú turizmus

Politika-orientált turizmus

1.2. A turista, mint turisztikai szolgáltatások alanya

A turisztikai szolgáltatások központi elem maga „turista”, aki igénybevevője, fogyasztója és végső soron megítélője a szolgáltatások értékének, színvonalának.  A turisták szükségletei, elvárásai és motivációi állandó változásban vannak, ezért elengedhetetlenek az attitűd és preferenciavizsgálatok, valamint az elégedettségi vizsgálatok. Ezek ismerete a tudatos turizmusfejlesztés és- szervezés fontos eleme, hiszen ahhoz, hogy a turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó szervezetek hitelesen és meggyőzően kommunikálják szolgáltatásuk tényét és értékeit ügyfeleik részére, tisztában kell lenniük annak döntési mechanizmusnak a folyamatával, amely során az ügyfelek megismerik, megítélik, mérlegelik az adott szolgáltatáscsomagot. A turisztikai szolgáltatások igénybevétele, mint minden más szolgáltatás igénybevétele a szükségletekre és a motivációkra vezethető vissza. A fogyasztó által felismert szükséglet bizonyos mérték után már motivátorként viselkedik, vagyis az embert valamilyen céltudatos fogyasztói magatartás felé indítja, melynek célja a hiány és a motivátor megszüntetése.

A turisztikai szolgáltatások igénybevételét az alábbi motivációk generálhatják:

Motivációcsoportok illetve motivációk

Megfelelő turizmusfajta-csoportok illetve turizmus-fajták

Fiziológiai motivációk

   -   pihenés (az erő fizikai regenerálása)

   -   gyógyulás (a testi egészség helyreállítása)

   -   sport (testi tevékenység)

   -   üdülőturizmus

   -   gyógyturizmus

   -   sportturizmus (a szó passzív értelmében is)

Pszichikai motivációk

   -   kitörés a mindennapi elszigeteltségből

   -   szórakozás

   -   élmény iránti vágy

   -   tulajdonképpeni élményturizmus, ahogyan a tanulási, üdülési és klubturizmusban előfordul

Társadalmi motivációk

   -  barátok és ismerősök meglátogatása

   -  vidámság, társasági kapcsolatok

   -  menekülés (a túlságosan civilizált mindennapoktól, visszatérés a természethez)

   -  rokoni turizmus

   -  klubturizmus

   -  élménycentrizmus, pl. kempingturizmus

   -  stb.

Kulturális motivációk

   -  más országok, szokásaik, hagyományaik és nyelvük megismerése

   -  művészeti érdeklődés

   -  utazás vallási okokból

   -  tanulási célú turizmus

Státusz- és presztízs-motivációk

   -  személyes kibontakozás (képzés és továbbképzés)

   -  elismerés és értékbecslés iránti vágy

   -  üzleti és kongresszusi turizmus

   -  pl. élményturizmus, de a kongresszusi turizmus is

1. táblázat: A turisztikai szolgáltatásokat generáló motivációk
(forrás:Fekete, 2006)

 

Mindezek alapján az alábbi turistatípusokról beszélhetünk:

Turistatípus

Jelszó

Jellemzők

 1. típus

pihenő turista

nap, homok, tenger, menekülés a napi stressztől, nyugalmas, kényelmes szabadság, nem túl sok idegenszerűség, nem túl sok nyaralási mozgalmasság

 1. típus

élményt kereső turista

távolság, flört, vállalkozó kedv, változatosság, szórakozás, nagyvilági atmoszféra

 1. típus

mozgást kereső turista

erdő, túrázás, az egészség aktív elősegítése, természetkedvelő, gyógyüdülés

 1. típus

sportoló turista

erdő, verseny, fontos a hobby, vonzzák az erőfeszítések

 1. típus

kalandkereső turista

5/a típus: csak korlátozottan igazi kalandvágyó és egyedül járó, inkább egyszeri élményt keres bekalkulált kockázattal, személyes bizonyítás, rajongó, álmodozó

5/b típus: igazi kalandokra vágyó, akár a testi épségét és az életét is kockára tévő turista (túlélőtúrák, extrém sportok résztvevői)

5/c típus: katasztrófaturisták (árvizek és más természeti katasztrófáknál kíváncsiskodók, fényképezgetők…)

 1. típus

tanulni vágyó, látni vágyó, vallási kötelezettségeinek eleget tevő turista

tanulás, nézelődés, hitgyakorlás

6/a típus útikalauzok szerint gyűjti a látnivalókat és helységeket

6/b típus: az idegen világ új érzéseit, hangulatát gyűjti

6/c típus: természet, kultúra, természettudomány iránt érdeklődő

6/d típus: vallási-egyházi kötelezettségeit teljesítő

 1. típus

volunturista, karitatív turista

A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében fellépő, a nyomor, éhínség, betegségek és katasztrófasújtotta országok, térségek lakosait adományokkal és önkéntes munkavállalással segítő „turista”

2. táblázat: Az egyes turistatípusok
(forrás: Fekete, 2006)

Kulcsszavak: 
Turizmus, Hivatásturizmus, Szabadidőturizmus, Turista, Turisztikai motivációk, Turistatípusok
Ellenőrző kérdések: 
„Más országok, szokásaik, hagyományaik és nyelvük megismerése”